NOVO!!! ČIŠĆENJE SISTEMA ZA GORIVO! Wynn’s Fuel Serve!

Sa iskustvom dužim od 65 godina, Wynn’s nudi profesionalne uređaje i hemijske tretmane koji obnavljaju i osiguravaju optimalan rad svih sistema u vozilu. Kao alternativa mehaničkim popravkama, mnogi problemi mogu biti rešeni ili izbegnuti redovnim korišćenjem hemijskih tretmana koji su efikasni, ekonomični i jednostavni za upotrebu…

Wynn’s Fuel Serve profesionalni tretman za čišćenje sistema za gorivo

Čišćenje kompletnog sistema za gorivo tokom redovnog servisa, bez rasklapanja komponenti priključivanjem na uređaj Fuel Serve i puštanjem da motor radi na 100% koncentrovanom proizvodu Injection System Purge ili Diesel System Purge.

5

  • Trenutno čisti dizne, ulazne ventile i komoru za sagorevanje
  • Osigurava bolji start motora i uspostavlja pravilan rad motora u praznom hodu
  • Obnavlja kompresiju, povećava ubrzanje i osećaj zadovoljstva i lakoće tokom vožnje
  • Omogućava optimalnu snagu motora
  • Smanjuje potrošnju goriva
  • Smanjuje emisiju štetnih gasova i čađi
  • Poboljšava efikasnost filtera čađi i EGR sistema
  • Postiže se velika ušteda u održanju vozila jer se komponente (npr. Dizne) ne moraju često menjati.

Pogledajte video: