NOVO u Auto servis Dobrić!!! Magneti Marelli / Uređaj za zamenu ulja u automatskim menjačima!!!

 

  • MAŠINSKA ZAMENA ULJA U AUTOMATSKIM MENJAČIMA
  • MAŠINSKO ČIŠĆENJE AUTOMATSKIH MENJAČA

Magneti Marelli ATF Extra Pro operatorom može se zmijeniti ulje s ispiranjem u svakom vozilu sa automatskim prenosom. Uređaj ima elektronski kontrolni softver koji omogućava izmjenu transmisijskog fluida ATF Extra Pro u automatskoj menjačkoj kutiji bez otvaranja i uz kompletno pražnjenje, bez obzira na temperaturnu razliku (a time volumena) između svežg (hladnog) i korištenog (toplog) ulja za menjače. Osim kontrolisanja ATF Extra Pro pumpe, softver instrumenta nadgleda izmenu ulja, proverava je li količina svežeg ulja dovoljna i ima li još prostora u tanku za sakupljanje korištenog ulja. Jedinica je opremljena tankom za otpadno ulje koji se lako uklanja s poklopcem zajedno s konektorima i žicama.

Automatski-menjaci

 

Uređaj radi na automatski način, ima vage, koje tačno mere količinu starog i svežeg ulja, a takođe i automatski otkriva smer toka ATF fluida. Uređaj ima bazu podataka koja omogućava rukovanje vozilima. Dodatni tank za fluid za ispiranje omogućava njegovu primjenu i čišćenje.